väte bomb

En kul grej som händer om du fyller en ballong med väte. O sen tänner på!!! BOOOOM. Den andra bomben är vätebomben, eller termonukleär bomb. I vätebomben sker frigörelsen av energi genom en sammanslagning (fusion) av lätta atomkärnor, till exempel isotoper av väte. Atombomb. Fissonsprocessen Atombomben har en enklare uppbyggnad än vätebomben. I atombomben frigörs energi genom fission. Mycket stora vätebomber kan till och med ha mindre vätebomber som tändare. Vätebomber är potentiellt tusentals gånger kraftfullare än fissionsbomber. Tsar Bomba, den kraftigaste kärnvapenladdning som någonsin konstruerats var en vätebomb som testades av Sovjetunionen den 30 oktober, , den.

Väte bomb - kan alla

I ett fissionsvapen som är konstruerat i enlighet med kompressionsmodellen formas det klyvbara materialet till en sfär eller en. Alieu Darbo anklagas för bedrägeri Sportbladet granskar: Som namnet antyder är det vätekärnor deuterium och tritium som får smälta samman, varvid de bildar helium oftast helium Man kan använda både uran och plutonium i fissionsvapen som är konstruerade på detta sätt. Den första är atombomben. väte bomb

Väte bomb - Sig Kvinnligt

Fusionsladdningar är potentiellt tusentals gånger kraftfullare än fissionsladdningar, och kan teoretiskt sett göras hur kraftiga som helst. När värmestrålning träffar en yta kommer en del att bli reflekterad, en del överförd och resten absorberat. Spränglinsen som användes för The Fat Man var klotformad, och från detonatorerna utbred sig tryckvågen konvext , och spränglinsen var utformad så att tryckvågen skulle omvandlas till att utbreda sig konkavt , för att implosionen skulle bli symmetrisk. Grunden för konstruktion av kärnvapen utgörs av främst fysiken , och då i synnerhet kärnfysik. Inom kärnfysiken avses, med termen fission, en kärnfysikalisk process där en atomkärna sönderdelas i flera, och om dessas massa är mindre än den ursprungliga, så utvecklas följaktligen energi härvid. Efter vätebomben har forskare kommit fram till två nya kärnvapen. Förutsättningen för att fusionen ska äga rum är högt tryck och höga temperaturer; det krävs ett tiotal miljoner grader för att vätebomben, eller H-bomben, ska detoneras.