Några av er har undrat hur man räknar ut tidsvinsten per mil vid olika hastigheter, och här är ett exempel: När du ökar hastigheten med 10 km/h så kan tidsvinsten per mil kan generellt sägas vara: * 1 minut per mil vid hastigheter under 90 km/h. * 30 sekunder per mil vid farter över 90 km/h. Så här tänker jag att man - med. Hur stor tidsvinst får man med en hastighetsökning med 10 eller 20 km/h? Hur stor tidsvinsten blir per 10 km beror på vilken hastighet du håller. För att räkna ut tidsvinsten använder du formeln: ((sträcka i km/original hastighet)*60) – ((sträcka i km/ny hastighet)*60) = tidsvinst i minuter. Exempel på tidsvinst per 10 km om du. Några av er har undrat hur man räknar ut tidsvinsten per mil vid olika hastigheter, och här är ett exempel: När du ökar hastigheten med 10 km/h så kan tidsvinsten per mil kan generellt sägas vara: * 1 minut per mil vid hastigheter under 90 km/h. * 30 sekunder per mil vid farter över 90 km/h. Så här tänker jag att man - med.

Hur många minuter vinner du per mil om du ökar hastigheten från 70 km/h till 90 km/h - Kaanchi: The

När vi ändå skriver om minuter och matematik och tidsvinst. A Lind st Vad menas med rekommenderad hastighet? Rutan uppdateras automagiskt När du använder funktioner i forumet så visas bra tips här. Vilken är högsta tillåtna hastighet med ett efterfordon kopplat till bilen? Mugge kolla mina värden dock innan

Hur många minuter vinner du per mil om du ökar hastigheten från 70 km/h till 90 km/h Video

Stress, Portrait of a Killer - Full Documentary (2008)