tjänstegrupplivförsäkring

Vid dödsfall kan de efterlevande få ersättning från Tjänstegrupplivförsäkring (TGL). Det är ett engångsbelopp till efterlevande samt begravningshjälp till dödsboet. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) är en försäkringsform i Sverige för anställda som omfattar stöd till närstående om den försäkrade avlider, ungefär som en vanlig livförsäkring. Dock finns vissa begränsningar i tjänstegrupplivförsäkring, som inte gäller för privat/individuell livförsäkring. En tjänstegrupplivförsäkring tecknas. Tjänstegrupplivförsäkring, TGL, ingår i våra pensionsplaner och ger ett ekonomiskt skydd till familjen vid dödsfall.