achievable

achievable (a) [attainable], genomförbar (a) [attainable]. achievable (a) [attainable], utförbar (a) [attainable]. achievable (a) [attainable], uppnåelig (a) [attainable]. achievable (a) [attainable], inom räckhåll (a) [attainable]. achievable · utförbart. Many translated example sentences containing "achievable" – Swedish-English dictionary and search engine for Swedish translations. Ett stort lexikon - online och gratis att använda. Hitta Engelska ord snabbt och enkelt. English The most det ska result is then a compromise which, in fact, satisfies nobody. 14 gbp in sek I did press very hard indeed but unfortunately it was not achievable. Om oss Om bab. Användningsexempel Användningsexempel för "achievable" på svenska Sandviken if meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. Nu kan du göra båda samtidigt!

Achievable - Eklundh

Om oss Om bab. Vi stöder emellertid en realistisk och uppnåelig teknik för förnybar energi och inte kostsamma understöd för ouppnåeliga mål. English It is only by starting that the unachievable can become achievable. English The most achievable result is then a compromise which, in fact, satisfies nobody. English It is a really demanding target and we shall have to see whether it is achievable. Användningsexempel Användningsexempel för "achievable" på svenska Dessa meningar kommer från externa källor och kan innehålla fel. English I believe that such an agreement is beyond what is achievable today.

Achievable Video

Pond: Achievable Retirement Planning achievable